Werkgroep Jeugd 9 juni 2022


ZIZO Jeugd 'Gevoelens - Gedrag' voor ADHD en autisme

Net zoals bij ZIZO volwassenen krijgen we regelmatig opmerkingen over de plaatsing van publicaties over ADHD en autisme binnen ZIZO Jeugd. Tot voor kort werden publicaties over autisme en ADHD ondergebracht bij de ZIZO-rubriek 'Ziek - Gezond'. Omdat het label 'ziek' niet juist aanvoelt bij ontwikkelingsstoornissen als ADHD en autisme, heeft Werkgroep Jeugd beslist om dit soort publicaties onder te brengen bij de rubriek 'Gevoelens - Gedrag'. In Open Vlacc kijken we begin oktober de publicaties over deze twee stoornissen na en verplaatsen volgens de nieuwe afspraak naar ZIZO 'MEGEV': MENS > GEVOELENS - GEDRAG.

 

Kleuter ZIZO 'Pesten' wordt 'Pesten - ...'

In Open Vlacc zitten een aantal titels over 'uitbuiting, discriminatie, vooroordelen' e.d. Het gaat telkens om een soort ‘uitsluiting’ van een bepaalde groep / van een bepaald iemand en het leren aanvaarden van die ‘andere’ / of het ombuigen van die negatieve situatie naar iets positiefs. De rubriek 'Pesten' binnen Kleuter ZIZO is helaas te eng om deze boekjes hier onder te brengen en tegelijkertijd horen deze boekjes ook niet helemaal thuis binnen de rubriek 'Dagelijks leven' waar multiculturele samenleving geannoteerd is. Daarom heeft Werkgroep Jeugd beslist om de ZIZO-rubriek 'Pesten' om te vormen naar een ruimere verwoording. We twijfelen nog tussen 'Pesten - Discrimineren' of 'Pesten - Uitsluiten'. De Werkgroep beslist hier de komende week nog over. We willen deze wijziging immers bekijken in het licht van de 'oude' rubriek 'Anders zijn' die wijzigt naar 'Jezelf zijn'.

Over de exacte timing van de wijziging op de etiketten en in de signalisatie communiceren we via een afzonderlijk nieuwsbericht op deze website.

 

Kleuter ZIZO 'Anders zijn' wordt 'Jezelf zijn'

We deden in onze laatste Open Vlacc-nieuwsbrief een oproep om mee te stemmen voor een nieuwe term voor de ZIZO-rubriek en jeugdthema en- trefwoord 'Anders zijn' op het coöperatieplatform. Jullie stemden massaal! En uit jullie stemmen kwam een overduidelijke winnaar naar voren! Zowel voor de ZIZO-rubriek als de jeugdonderwerpen gaat jullie voorkeur uit naar 'Jezelf zijn'. In Open Vlacc zullen we de komende weken alle werken met  jeugdthema of -trefwoord 'Anders zijn' en de werken geplaatst onder Kleuter ZIZO 'Anders zijn' nakijken. De meeste werken zullen automatisch ondergebracht kunnen worden onder de nieuwe 'verwoording', sommige zullen daar minder goed bij passen. Voor die laatste werken bekijken we welke plaatsing beter geschikt is en/ of welk onderwerp beter van toepassing is. De publicaties die niet één op één onder de nieuwe noemer 'Jezelf zijn' terecht komen, zullen we in een lijst bijhouden en via een afzonderlijk nieuwsbericht communiceren.

Ook over de exacte timing van de wijziging voor de etiketten en voor de signalisatie communiceren we via een afzonderlijk nieuwsbericht op deze website.

 

Een etiket voor 'Utopische/Dystopische verhalen'

In mei en juni stuurden we vanuit het Bibliografisch Centrum een bevraging uit naar verschillende bibliotheekgebruikers. Doel was om een herkenbaar icoon te vinden voor het genre 'Utopische / Dystopische verhalen'.

Uit 13 iconen kwam een duidelijke top 5 naar voren. Die werd voorgelegd aan de Werkgroepen Fictie en Jeugd. Na enig overleg gingen beide werkgroepen akkoord met de keuze voor het icoon dat het meeste aantal stemmen haalde in het gebruikersonderzoek:

 

 

We houden jullie via deze website op de hoogte van de timing waarop het etiket via Biblioprint aangeboden wordt.  

 

Kortverhalen wordt Verhalenbundels

In voorbereiding van een eengemaakte genrelijst voor jeugd en volwassenen willen de werkgroepen Fictie en Jeugd al twee genres onder één noemer samenbrengen, namelijk 'Gedichten' en 'Poëziebundels' enerzijds en 'Kortverhalen' en 'Verhalen' anderzijds. Voor de jeugd betekent dat eigenlijk alleen een wijziging voor genre 'Kortverhalen'. Voor het genre 'Gedichten' wijzigt er niets bij de jeugd, wel bij volwassen fictie.

Het genre 'Kortverhalen' wijzigt naar genreterm 'Verhalenbundels'. Op de standaardetiketten wordt dat zichtbaar met de verwoording 'verhalen'.

Ook hier volgt nog verdere communicatie over de timing van de wijziging voor de etiketten zelf.

 

Stripverhalen met materiaaltype BOEK

Er verschijnen steeds vaker leesboekjes voor beginnende lezers en 'gewone' jeugdboeken in de vorm van een stripverhaal. Deze verhalen verschijnen in boekvorm en worden daardoor ook vaak gewoon tussen de eerste leesboekjes of tussen de gewone jeugdboeken opgesteld. In Open Vlacc bestond tot voor kort nog een afspraak dat het genre 'Stripverhalen' niet mocht voorkomen in combinatie met materiaaltype BOEK.

Omdat die afspraak steeds minder juist aanvoelt bij die (eerste) leesboeken, heeft Werkgroep Jeugd beslist dat we bij jeugdboeken die in boekvorm uitgegeven worden maar in stripvorm geschreven zijn, toch de combinatie materiaaltype BOEK met genre Stripverhalen toelaten.

Deze stripleesboeken kunnen door deze beslissing vanaf nu een standaardetiket krijgen.

De aanpassingen aan deze titels zullen gedurende de komende maanden uitgevoerd worden in Open Vlacc. 

 

Voorleesverhalen over Sinterklaas, Kerstmis of Pasen

Voorleesverhalen over Sinterklaas, Kerstmis of Pasen krijgen in Open Vlacc niet langer een KleuterZIZO. Hier primeert het genre 'Voorleesverhalen' op de KleuterZIZO. Daarnaast kennen we het feest (Sinterklaas, Kerstmis of Pasen) wel toe als genre. Op het etiket komt dan het pictogram van het juiste feest en een paarse balk voor de doelgroep 3-5. 

Deze aanpassing aan de etikettenlogica voor doelgroep 3-5 is nog niet uitgevoerd in Biblioprint. Ook hier volgt later meer informatie over de timing van deze wijziging.

 

En nog veel meer...

De Werkgroep Jeugd discussieerde ook over het opnemen van niet door CITO gecertificeerde AVI's, over AVI-plaatsing bij AVI's hoger dan AVI 5 / AVI E4, over 'Voorbereidend lezen' op het etiket en 'Makkelijk lezen' op een AVI-etiket. Hier en daar is verder onderzoek nog nodig. 

 

Je kan het allemaal in detail nalezen in het Verslag Werkgroep Jeugd van 9 juni 2022

De meeste wijzigingen worden binnenkort opgenomen in de Invoerafspraken fictie en non-fictie jeugd. Het volledige verslag van de Werkgroep Jeugd vind je ook op de werkgroeppagina.