Werkgroep Fictie 16 juni 2022


Nieuw genre 'Heldendichten'

De klassieke literatuur zorgde de laatste jaren af en toe voor een stevige discussie op Werkgroep Fictie. Waar plaats je die literatuur? Bij de poëziebundels? Tussen de romans? Of nog op een andere plek in de bibliotheek? Met een nieuw subgenre 'Heldendichten' denken we een oplossing gevonden te hebben! Dit nieuwe genre kennen we toe in combinatie met het genre 'Mythen, sagen en legenden' zodat ook de 'Heldendichten' een eigen etiket krijgen en op die manier niet meer per definitie tussen de dichtbundels terechtkomen.

 

Een etiket voor 'Utopische/Dystopische literatuur'

In mei en juni stuurden we vanuit het Bibliografisch Centrum een bevraging uit naar verschillende bibliotheekgebruikers. Doel was om een herkenbaar icoon te vinden voor het genre 'Utopische / Dystopische verhalen'.

Uit 13 iconen kwam een duidelijke top 5 naar voren. Die werd voorgelegd aan de Werkgroepen Fictie en Jeugd. Na enig overleg gingen beide werkgroepen akkoord met de keuze voor het icoon dat het meeste aantal stemmen haalde in het gebruikersonderzoek:


We houden jullie via deze website op de hoogte van de timing waarop het etiket via Biblioprint aangeboden wordt.  

 

Oorlogsromans wordt Oorlogsliteratuur

Op de Werkgroep van juni 2021 verruimden we de definities van Oorlogsromans en Oorlogsfilms. Op de Werkgroep van september 2021 zetten we de puntjes op de i voor de etiketafspraken van dit verruimde genre. En juni 2022 bleek het momentum om ook de genreterm zelf te hernoemen. Omdat ook verhalenbundels oorlog als centraal thema kunnen hebben, besloot Werkgroep Fictie dat genreterm 'Oorlogsliteratuur' beter geschikt is dan 'Oorlogsromans'. Op die manier kunnen verhalenbundels over oorlog ook het genre-etiket 'oorlog' krijgen en vermijden we het gebruik van thema 'Oorlog'. 

In de loop van de maand december zullen we in Open Vlacc alle titels nakijken die thema 'oorlog' kregen en die aanpassen naar genre 'Oorlogsliteratuur' of 'Oorlogsfilms'. De genreterm zelf wijzigen we op 1 maart en dat geldt ook voor alle titels die nu genre 'Oorlogsromans' kregen. Ook daar wijzigt de term naar 'Oorlogsliteratuur'. Voor het etiket verandert er echter niets. De verwoording 'oorlog' blijft overal behouden. Zoeken in de publiekscatalogus op genreterm 'Oorlogsromans' zal nog steeds naar dezelfde zoekresultaten leiden. Enkel het genre dat getoond wordt zal vanaf 2 maart 'Oorlogsliteratuur' zijn.

Poëziebundels wordt Gedichten

In voorbereiding van een eengemaakte genrelijst voor jeugd en volwassenen willen de werkgroepen Fictie en Jeugd al twee genres onder één noemer samenbrengen, namelijk 'Gedichten' en 'Poëziebundels' enerzijds en 'Kortverhalen' en 'Verhalen' anderzijds.

Voor volwassen fictie betekent dat een wijziging van genre 'Poëziebundels' naar 'Gedichten'. Hier verandert ook de etiketverwoording van 'poëzie' naar 'gedichten'. 

 

Daarnaast wijzigt het genre 'Verhalen' naar 'Verhalenbundels'. Op het etiket blijft voor volwassen fictie dezelfde verwoording behouden: 'verhalen'.  

Ook hier volgt nog verdere communicatie over de timing van de wijziging voor de etiketten zelf.

 

Meer lezen?

De wijzigingen zijn terug te vinden in de  Invoerafspraken fictie volwassenen. Het volledige verslag van de Werkgroep Fictie kan je hier nalezen.