Werkgroep Non-fictie 21 oktober 2021


ZIZO: "Integratieve therapie" wordt "Onverwerkte kindertijd"

Onder de ZIZO-rug 'Integratieve therapie' staan zonder uitzondering titels die eigenlijk niet over integratieve therapie gaan. Door de annotatie bij deze rug in de ZIZO-raagpleegmodule zijn hier vooral publicaties verzameld die handelen over 'jeugdtrauma's en de onverwerkte kindertijd'. Veel publicaties over integratieve therapie zelf hebben we niet in Open Vlacc. 

Daarom hebben we met Werkgroep Non-Fictie beslist om ZIZO-rug 'Integratieve therapie' om te vormen tot ZIZO-rug 'Onverwerkte kindertijd'

Vrijwel alle titels onder de geschrapte rug 'Integratieve therapie' komen integraal te staan onder de nieuwe rug 'Onverwerkte kindertijd'. De twee titels in Open Vlacc die toch over integratieve therapie handelen, verplaatsen we naar de algemene ZIZO-rug 'Psychotherapie'. 

Meer over de specifieke timing en aanpassingen in de verschillende systemen lees je in het afzonderlijke nieuwsbericht over deze wijziging

 

ZIZO: 'Filosofen van A tot Z' of 'Canon-filosofen'?

De ZIZO-rubriek 'FIFSAZ: Filosofie > Filosofen > Filosofen' zorgt vaak voor discussie. Volgens de huidige afspraken / annotaties plaatsen we onder deze ZIZO-rug enkel publicaties van canon-filosofen. Echter, het is juist de afbakening van canon-filosofen die voor veel verwarring zorgt. Een vaste lijst met canon-filosofen bestaat immers niet. Bovendien verdwijnen moderne filosofen te vaak in de algemene rubriek 'Filosofie' tussen algemene filosofische werken.

De G6-catalografen pleiten er daarom voor om de AZ-rubriek 'Filosofen' om te vormen tot een 'echte' AZ-rubriek, zoals die ook bestaat voor bijvoorbeeld 'Fotografen', 'Architecten', 'Beeldende kunstenaars'. Net als bij deze voorbeelden zou ook voor de verruimde (nieuwe) rubriek 'Filosofen' gelden dat een filosoof pas in de AZ-rubriek terechtkomt als zijn werk niet bij een specifiekere rubriek terecht kan komen. Publicaties van moraalfilosofen blijven we plaatsen bij de rubriek 'Ethiek', publicaties van Hannah Arendt over antisemitisme komen terecht onder 'Cultuur - Geschiedenis' op de plank 'Jodendom'.

Momenteel wijzigt er nog niets aan deze ZIZO-rubriek en behouden we de huidige werkwijze. Eerst nemen we de huidige annotaties verder onder de loep om na te gaan of we alles voldoende helder kunnen formuleren zodat deze wijziging een duidelijke verbetering inhoudt (en dus niet voor meer verwarring zorgt). 

Zodra we de wijzigingen effectief gaan uitvoeren, zullen we dat via een nieuwsbericht communiceren met een exacte timing zodat iedereen vooraf weet wanneer we iets zouden aanpassen.

 

Zeg niet meer "Voorbereidend rekenen" maar "Wiskunde ; kleuteronderwijs"

In juni 2021 besliste Werkgroep Jeugd om 'Voorbereidend rekenen' en 'Rekenen' als jeugdonderwerp te vervangen door 'Wiskunde'.  De Werkgroep besliste om die vraag ook over te dragen aan Werkgroep Non-Fictie omdat bij de volwassen trefwoorden 'Voorbereidend rekenen' en 'Rekenen' nog naast 'Wiskunde' in gebruik zijn.

Binnen SISO en ZIZO is er bij de volwassen non-fictie een opdeling tussen 'rekenen' en 'wiskunde'. Het zou daarom ook vreemd zijn om die opdeling binnen de trefwoorden niet te blijven volgen. Daarentegen is er wel een dubbel gebruik van 'Wiskunde ; kleuteronderwijs' en 'Voorbereidend rekenen' als trefwoord. Van het trefwoord 'Voorbereidend rekenen' hebben we daarom een uitgesloten term (zie-verwijzing) gemaakt bij de voorkeursingang 'Wiskunde ; kleuteronderwijs'. In de publiekscatalogus kan een zoeker dus nog steeds zoeken op 'Voorbereidend rekenen', maar bij de records staat dan onderwerp 'Wiskunde ; kleuteronderwijs'.

 

Mee met de natuur: Uitheemse planten sluiten we uit (net als Onkruid)

In ons nieuwsbericht van de Werkgroepen Non-Fictie van mei 2021 berichtten we over de nieuwe opdeling van Planten en Onkruid. Ondertussen hebben we een deeltje van het voorstel bijgesteld. Aangezien het aantal publicaties over 'uitheemse (invasieve) exoten' dermate klein is en het enkel verwarrend werkt om die te onderscheiden van 'exotische planten', laten we de opdeling 'Uitheemse planten' en 'Exotische planten' in de Open Vlacc-onderwerpen vervallen. Alle publicaties over gecultiveerde exotische planten, exotische tuin- en kamerplanten en ook uitheemse (invasieve) exoten komen onder dezelfde noemer 'Exotische planten' terecht. 

 

Kinder- en jongerenpsychologie vanaf nu Ontwikkelingspsychologie

Hoewel kinderpsychologie en jongerenpsychologie termen zijn die courant in gebruikt worden, blijkt dat binnen het vakgebied van de psychologie ondertussen gesproken wordt over ontwikkelingspsychologie. Hierbij wordt een opdeling in levensfasen gehanteerd. In Open Vlacc bestonden beide trefwoorden naast elkaar. Om de publicaties eenvormig te ontsluiten, hebben we voorkeursingang 'Ontwikkelingspsychologie ; kinderen' en 'Ontwikkelingspsychologie ; jongeren' in gebruik genomen en de publicaties met 'Kinderpsychologie' en 'Jongerenpsychologie' hierbij ondergebracht.

 

We verklaren nader: Bijbelverklaringen versus Bijbelreflecties

De twee trefwoorden 'Bijbelverklaringen' en 'Bijbelbeschouwingen' zorgden voor verwarring bij het toekennen aan publicaties over de Bijbel. Daarom hebben we ervoor gekozen om het trefwoord 'Bijbelbeschouwingen' (nu uitgesloten term) te wijzigen in 'Bijbelreflecties' (voorkeursingang). Door de nadruk te leggen op het persoonlijke, reflecterende karakter van 'Bijbelreflecties' hopen we verwarring te vermijden met 'Bijbelverklaringen'. Bijbelverklaringen zijn immers uitleggingen van de bijbel, gebaseerd op het principe van hermeneutiek en exegese, en laten dus geen vrije, persoonlijke interpretatie van de Bijbel toe. De publicaties die in Open Vlacc deze trefwoorden hebben gekregen, zullen we nog verder nakijken om te zien of de trefwoorden correct zijn toegekend.

 

En verder...

... hadden we het nog over Computerboeken, Cultuur versus Cultureel leven, de kwalificaties 'gemeente, stad, arrondissement, provincies...' en één ZIZO voor Muziekbiografieën, ongeacht of ze klassiek zijn dan wel tot de moderne muziek behoren. Een aantal van deze discussies zijn nog niet helemaal afgerond en werden niet weerhouden. Wil je er meer over weten en dieper in de discussie duiken? De afspraken en beslissingen hierover kan je terugvinden in het verslag van de Werkgroep.

 

Meer lezen?

Alle invoerafspraken zijn terug te vinden in de  Invoerafspraken non-fictie volwassenen en Theorie trefwoorden

Het volledige verslag van deze Werkgroep Non-Fictie kan je nalezen op onze Werkgroepenpagina

 

Opmerkingen of vragen?

Heb je opmerkingen of vragen bij het verslag? Ben je het ergens niet mee eens? Of wil je zelf iets bijdragen aan de discussies? Stuur ons een berichtje via onze Servicedesk.