Werkgroep Inhoudelijke ontsluiting en Classificatie 16 november 2023


Met een uitgebreide agenda gaven we de aftrap voor de eerste coöperatieve werkgroep Inhoudelijke ontsluiting en Classificatie op 16 november. Een inleiding over verleden en heden bracht ons naadloos bij de nabije en iets verdere toekomst van de inhoudelijke ontsluiting. Met een kennismakingsrondje leerden de 18 leden ook elkaars achtergrond binnen de eigen bib kennen. Daardoor verliep de interactieve oefening om prioriteiten te bepalen in de werkpakketten nog vlotter. Verschillende deelnemers schoven in kleine groepjes samen aan tafel bij de werkpakketten die hen voor hen het belangrijkste zijn.

Van werkpakketten naar een toekomstige roadmap

  • De opdracht: een aanpak uitwerken om het werkpakket aan te pakken in 2024.
  • De werkpakketten: ZIZO volwassenen, ZIZO Jeugd, Kleuter ZIZO, Genres, Onderwerpen, SISO, Etiketten. Deze werkpakketten zijn verder onderverdeeld in kleinere onderdelen.
  • De conclusie: De werkgroep kiest ervoor om in eerste instantie in te zetten op het 'wegwerken' van de gevoelige en schurende terminologie in de catalogus, over alle werkpakketten heen. Pas daarna kan een doorstart gemaakt worden met structurele wijzigingen en hervormingen die op de plank liggen, per werkpakket an sich. Een uitzondering vormt het werkpakket rond de gelede onderwerpen. Dit werkpakket is nauw verbonden met de vernieuwing van het invoersysteem en is daardoor automatisch prioritair. Het pakket moet sowieso begin 2024 opgestart worden.

Ook dachten de groepjes en werkgroepleden individueel verder na over de rol van de werkgroep zelf, over de rol van Cultuurconnect, over het opstarten van kleine tijdelijke werkgroepen, over het inwinnen van advies van experten e.d. Aangezien niet alles meteen kon beantwoord worden, laten we de vragen even bezinken en komen we hierop terug via het coöperatieplatform.

 

Uitgelicht: ZIZO volwassenen 'Oude culturen - Traditionele volken'

Stel dat we de rubriek 'Oude Culturen - Traditionele volken' opsplitsen en vervangen door twee kastrubrieken 'Oude culturen' en 'Wereldculturen'? De bibliotheek van Antwerpen werkte dit voorstel uit en presenteerde het aan de werkgroep. 

Het voorstel werd positief onthaald, maar de werkgroepleden wilden het graag nog even laten bezinken vooraleer ze een beslissing nemen.
De beslissing en de concrete aanpak zal zo snel mogelijk verder uitgewerkt worden door een kleine groep werkgroepleden, zodat we het voorstel ook naar de andere bibliotheken kunnen uitdragen. 

Na deze start, ligt er vooral veel werk op de plank! Maar te merken aan de reacties heeft iedereen er superveel zin in in om erin te vliegen! Off we go!

 

Wil je meer in detail lezen hoe het er op onze eerste werkgroep aan toe ging, dat kan je lezen in het verslag.