Productgroep Open Vlacc


12 oktober 2023 zal de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de eerste productgroep Open Vlacc plaatsvond! De productgroep is de plek waar we uit de operationele topics van de werkgroepen treden en samen beslissen over waar we naartoe willen met het product Open Vlacc.

We lieten ons niet uit het lood slaan door lawaaierige vergaderlokalen op een externe locatie (gewoon wat luider babbelen) of treinproblemen in Antwerpen-Centraal en zelfs één coronabesmetting (dan organiseren we gewoon een last-minute opgezette hybride vergadering) maakte ons niet van streek.

Twee vaste agendapunten van de productgroep zijn de twee grote projecten die van start zijn gegaan:

 

1. De zoektocht naar een nieuw invoersysteem en daarmee samenhangend: het invoermodel

Het projectteam gaf een stand van zaken over: 

a. Nieuw invoersysteem

Open Vlacc catalogiseert in Aleph, maar dat invoersysteem wordt niet langer ondersteund vanaf 2026.

Momenteel zitten we nog volop in de marktverkennings- en testfase van de verschillende systemen.

We houden een paar interessante pistes open: het gebruiken en verder aanpassen van open source toepassingen (in samenwerking met een technische partij), maar eveneens veelbelovende, meer commerciële producten in het oog houden.

Er zijn een aantal commerciële toepassingen die nu nog niet in productie zijn, maar wel van plan zijn om live te gaan ergens in 2024.

b. Nieuw invoermodel

Open Vlacc is een samenwerking tussen Cultuurconnect en de zes grootste Vlaamse bibliotheken die aan de wieg stonden van de Vlaamse Centrale Catalogus. Met de zoektocht naar het nieuwe invoersysteem voor Open Vlacc lijkt het ons opportuun om ook het invoermodel onder de loep te nemen. Dit valt samen met het openzetten van de catalografie-werkgroepen, die omwille van “historische redenen” enkel bestonden uit de Vlacc-invoerpartners.

Een eerste stap hierin is het proefjaar dat begin oktober 2023 van start is gegaan: het aantal invoerbibliotheken is gestegen tot 10 (we verwelkomden Aalst, Brakel, Roeselare en Turnhout in de Vlacc-familie). Op die manier kunnen we al evalueren of het een interessante piste kan zijn om – bij het beslissen van een nieuw invoersysteem – te gaan voor een model van meer decentralisatie van invoer, of net niet.

Ook de eerste werkgroepen in nieuwe samenstelling vonden reeds plaats: de werkgroep Inhoudelijke ontsluiting en classificatie op 16 november ’23 en de werkgroep Formele catalografie op 17 november.

 

2. Het onderzoek om na te gaan hoe AI ons kan helpen met het invoerwerk

Het projectteam Cata en AI duidde waarom dit project nuttig kan zijn om het invoerproces te stroomlijnen en consistenter te maken. Doel is om vooral in te zetten op ondersteuning door AI bij de inhoudelijke ontsluiting. Zo zoeken we in deze experimenteerfase uit welke AI-tools voorhanden zijn die goede suggesties doen voor bv. ZIZO volwassenen, Kleuter ZIZO, genres e.d. Tijdens de productgroep gaf het projectteam een korte demo van de reeds geteste tools, waaronder Annif dat getraind is om Kleuter ZIZO en ZIZO volwassenen te kunnen aanbevelen.

 

En verder...

... beslisten we om de samenwerking met Muziekweb (Beeld en Geluid) te continueren voor 2024-2026.

Je kan alle details van voorgaande topics (en nog veel meer) nalezen in het verslag.