Werkgroep Formele catalografie 25 april 2024


Een nieuwe werkgroep Formele catalografie betekent alweer enkele punten die op de i werden gezet:

  • Bekrachtiging van de officiële regel dat de publicatie de primaire bron blijft: Jeroen Meus zijn “nieuwe” kookboek blijkt dan toch niet zo nieuw te zijn: van uitgavejaar [2024] naar het in de bron vermelde 2021
  • De doelgroep voor integrale strips van nostalgische jeugdreeksen blijft volwassenen
  • ChatGPT nemen we niet op als een auteursingang
  • … meer puntjes op de i staan in het verslag!

En er staan een aantal spannende zaken te wachten op de agenda van ons volgend overleg (november 2024):

  • Een vereenvoudiging van de regelgeving Spelmaterialen. Op vraag van enkele spelotheken gaan we een regel opstellen dat we vanaf november 2024 het uitgavejaar van spelmaterialen gaan actualiseren, in plaats van een nieuwe beschrijving voor een nieuw uitgavejaar te maken
  • Wat doen we met de thrillers die – na hun overlijden - Vince Flynn en Tom Clancy als primaire auteur hebben opgenomen?

Je kan alles nalezen in het verslag.