ZIZO-wijzigingen: januari 2020


Op de Werkgroep Trefwoorden van oktober 2019 zijn een paar kleine ZIZO-wijzigingen goedgekeurd. Ook de Werkgroep Jeugd keurde een wijziging goed voor de verwoording van een ZIZO-code van ZIZO Jeugd.
De wijzigingen zijn begin januari uitgevoerd in Open Vlacc en stromen op die manier ook door naar het Bibliotheeksysteem, de lokale systemen, Biblioprint en de Bibliotheekwebsites. We geven een overzicht.

ZIZO Jeugd

Bij ZIZO volwassen wijzigden we in de zomer van 2019 de rug 'Computerspelen' naar 'Games'. We vonden het verwarrend om bij de jeugd nog een groeirubriek 'Computerspelen' te behouden. Daarom is die rubriek nu ook aangepast naar 'Games'. De code en het icoon blijven behouden.

 • VRCSP: VRIJE TIJD - KUNST > Spelen > Games
  (voordien 'Computerspelen')

ZIZO Volwassenen

Kunst > Kunst > Perioden

Binnen de kast Kunst hebben we de bestaande perioden vanaf 1900 aangepast zodat werken ook onder de 21ste eeuw afzonderlijk geplaatst kunnen worden. Daarvoor was het zinvol om rubriek '20ste - 21ste eeuw' te hernoemen naar '20ste eeuw', rubriek 'Na 1990' te schrappen en de werken uit die laatste rubriek over te brengen naar de nieuwe rubriek '21ste eeuw'.

 • KUPETW: Kunst > Kunst > Perioden > 20ste eeuw
  (voordien '20ste - 21ste eeuw')

 • Nieuwe rugrubriek: KUPEEE: Kunst > Kunst > Perioden > 21ste eeuw

 • Geschrapte rugrubriek: KUPENZ: Kunst > Kunst > Perioden > Na 1990
  Alle werken kunnen integraal verplaatst worden naar de nieuwe rugrubriek '21ste eeuw'

Rugrubriek 'Graffiti' wordt 'Street art'

Omdat street art veel ruimer is dan 'Graffiti' besliste de Werkgroep Trefwoorden om de rugrubriek 'Graffiti' te hernoemen naar 'Street art'

 • BKBKGR: Kunst > Beeldende kunst > Beeldende kunst > Street art
  (voordien 'Graffiti')

Rugrubriek 'Gedragstherapieën' wordt enkelvoud

Naar analogie met de andere psychotherapieën hebben we de bewoording van ZIZO-code LGPTGD aangepast van 'Gedragstherapieën' naar 'Gedragstherapie'.

 • LGPTGD: Mens > Lichaam - Gezondheid > Psychotherapie > Gedragstherapie
  (voordien 'Gedragstherapieën')

 

Aanpassingen in Open Vlacc 

Al deze wijzigingen vind je terug in de ZIZO-raadpleegmodule en de ZIZO-annotatieschema's voor ZIZO volwassenen en ZIZO Jeugd.  Ook in Open Vlacc zijn de ZIZO-rubrieken aangepast. In de loop van de komende dagen zullen deze wijzigingen ook doorgevoerd worden in Biblioprint, het Bibliotheeksysteem, de Bibliotheekwebsites en de lokale systemen.