Werkgroep Non-Fictie 6 en 20 mei 2021


Het is altijd weer de tijd...

We stelden het gebruik van de algemene en specifieke tijdsgeledingen op scherp met de volgende bijgestelde afspraak:

Bij ALLE andere publicaties over minder dan 3 eeuwen gebruiken we de geleding ‘geschiedenis’ NIET, maar gebruiken een ‘specifiekere’ tijdsgeleding volgens de volgende hiërarchie:

 • tijdperiodes met een eigennaam, bv. Wereldoorlog II, middeleeuwen, interbellum, Renaissance ...
 • volledige eeuwen, bv. 19de eeuw, 20ste eeuw
 • periode van de Belle Epoque: 1880-1914
 • periodes rond oorlogen:
  • 1900-1918
  • 1900-1945
  • 1918-1945
 • open periodes:
  • 1945-
  • 1960-
  • 1990-
  • 2000-
 • een specifiek jaartal bij een breuklijn in de geschiedenis van een land
  • 1989- (politieke hervormingen in Oost-Europa)
  • 1997- (Hong Kong, Congo-Kinshasa)
 • Decennia binnen de 20ste eeuw met gesloten periodes
  • 1960-1970
  • 1990-2000

De hiërarchie is gelijk gebleven met de vorige afspraak, maar is verduidelijkt voor de periode van de Belle Epoque, en is meer afgestemd op de afspraak die in de Theorie trefwoorden staat.

 

Essays: nietszeggend? 

Essays inhoudelijk ontsluiten is niet evident. Geef je veel trefwoorden of thema's of geef je enkel vormgenre 'Essays'? Aan essaybundels die zeer diverse onderwerpen aankaarten, kan je onmogelijk voor elk onderwerp een ander thema of trefwoord toevoegen. 

Om onze catalografen toch een beetje te triggeren, voegden we de volgende afspraak toe aan de Invoerafspraken Non-Fictie

Aan essaybundels kunnen specifiekere trefwoorden (of thema’s, zie afspraak fictie-non-fictie) toegekend worden. Algemeen komt het erop neer dat deze regel niet bindend is, maar dat de catalograaf per essay(bundel) zelf beslist of een diepgaandere ontsluiting zinvol is. Het deel dat een deeltrefwoord (of deelthema) krijgt, moet substantieel zijn.

Deze afspraak wordt ook meegenomen naar de volgende Werkgroep Fictie.

 

Tiny houses in een grote bib

Tiny houses of smallhouses zijn big business en dat zie je ook aan het aantal publicaties dat erover verschijnt. Om die publicaties makkelijk vindbaar te houden in de ZIZO-bibs, besliste Werkgroep Non-Fictie om de werken op te stellen bij ZIZO 'Woonstijlen'. Ligt de nadruk van de publicatie op het duurzaamheidsaspect, dan komt het werk bij ZIZO 'Duurzaam bouwen' terecht. 

 

Onkruid bestaat niet (meer)

De verschillende trefwoorden waarmee we de herkomst van planten konden aangeven, kregen een grondige onderhoudsbeurt. We kwamen uit op de volgende indeling:

Planten
x Wilde planten
x Onkruid
xx Inheemse planten
xx Uitheemse planten
xx (alle reeds bestaande...)

Inheemse planten
x Autochtone planten
xx Planten
xx Uitheemse planten
xx Exotische planten

Uitheemse planten
x Invasieve planten
x Invasieve exoten
x Woekerplanten
x Biotoopvreemde planten
xx Exotische planten

Exotische planten
(scope note: gecultiveerde exotische planten, exotische tuin-of kamerplanten)
x Exoten (planten)
xx Kamerplanten
xx Tuinplanten
xx Inheemse planten
xx Uitheemse planten
xx Planten

 • Waarbij de 'x' een uitgesloten term aangeeft: je kan erop zoeken, maar krijgt de voorkeursterm (telkens bovenaan elk blokje) te zien.
 • Waarbij de 'xx' een zie ook-verwijzing aangeeft: vanuit de ene term wordt je doorverwezen naar de andere (in Open Vlacc).

Onkruid gebruiken we niet langer als afzonderlijk trefwoord, maar als een uitgesloten term van voorkeursingang 'Planten'. Zo sluiten zelfs wij als catalografen ons aan bij het tuinieren van de toekomst...

 

Feedback voor toekomstige onderwerpen...

Naast alle bovenstaande onderwerpen werd ook uitgebreid gediscussieerd over Vormgenres, een mogelijk trefwoord Feedback, de canon van de Filosofen, Japanse cultuur versus Cultureel leven... De details van deze discussies kan je nalezen in het Verslag van de Werkgroep Non-Fictie

 

Meer lezen?

Alle invoerafspraken zijn terug te vinden in de  Invoerafspraken non-fictie volwassenen en Theorie trefwoorden

Het volledige verslag van deze Werkgroep Non-Fictie kan je nalezen op onze Werkgroepenpagina. Ook het verslag van de Werkgroep Non-Fictie van 21 oktober 2021 kan je daar al vinden (het nieuwsbericht zelf volgt later).