Reeksen en deelaanduidingen


De reeksen en de cyclus van de werkgroepen

In Open Vlacc worden sinds enige tijd reeksen en deelaanduidingen voor fictiewerken op een andere manier ingevoerd. De verschillende Open Vlacc-werkgroepen bogen zich over deze problematiek en besloten het volgende:

 1. Werkgroep Catalografie (7 november 2019) besliste dat als het zinvol is om titels in volgorde te lezen we een reekstitel plus volgnummer toevoegen, ook als de reeks niet op de primaire bron zelf staat. 
 2. Werkgroep Fictie (26 november 2019) bekrachtigde deze beslissing: bij reeksen waarbij de naam van het hoofdpersonage ook de reekstitel is, nemen we het personage op als thema met kwalificatie 'personage' én als reekstitel met nummering.
 3. Tenslotte keurde ook werkgroep Jeugd (6 maart 2020) de nieuwe reeksregel goed, mits enige restricties. Er zijn bij de jeugd immers een aantal reeksen waarbij het toevoegen van het reeksnummer op het etiket veeleer tot verwarring leidt dan als leidraad voor de lener kan dienen.

 Wat zijn nu de concrete afspraken? 

 • Reeksen waarbij het zinvol is om de verschillende titels in een bepaalde volgorde te lezen, krijgen in Open Vlacc een reekstitel en volgnummer, ook als de reekstitel niet op de primaire bron staat.
  Bijvoorbeeld bij 
  • trilogieën wordt de annotatie 'vormt samen met 'Titel deel 1' en 'Titel deel 3' een trilogie' vervangen door de reekstitel met deelaanduiding. We zorgen ervoor dat de deelaanduiding ook verschijnt op het standaardetiket.
   bv. De overgave-trilogie van Maya Banks
  • detective- en thrillerreeksen: de reekstitel is vaak slechts een vage aanduiding op de boeken zelf. We 'kiezen' een correcte reekstitel op basis van externe bronnen zoals de auteurs- of uitgeverswebsite, Goodreads, Wikipedia, Boekbeschrijvingen.nl. Ook hier komt de deelaanduiding op het standaardetiket.
   bv. Lisa Gardners reeks 'FBI Profilers' 
 • Bij reeksen waarbij de naam van het hoofdpersonage ook de reekstitel is of zou kunnen zijn, nemen we het personage op als thema met kwalificatie 'personage' én als reekstitel met nummering. De deelaanduiding komt terecht op het standaardetiket.
  bv. Lisa Gardners reeks 'D.D. Warren' met inspecteur Warren, D.D. als personage
 • Ook jeugdreeksen krijgen reekstitels en deelaanduidingen op basis van de primaire bron of andere bronnen indien die voorhanden zijn. Hier voegen we echter de restrictie aan toe dat we de deelaanduiding bij reeksen met veel subreeksen niet op het standaardetiket laten verschijnen. Dat zou immers tot te veel verwarring leiden bij de leners omdat de reekstitel niet op het etiket staat en de nummering van de verschillende subreeksen door elkaar zouden kunnen lopen.
  bv. Geronimo Stilton en familie
 • Als we zelf een reekstitel 'kiezen' op basis van een externe bron, geven we steeds de voorkeur aan een reekstitel die taaloverschrijdend gebruikt kan worden.
  bv. D.D. Warren in plaats van D.D. Warren series of de D.D. Warren-reeks.

Met deze nieuwe afspraken vervallen twee richtlijnen voor het toekennen van indicator 9, een code die ervoor zorgt dat er een deelaanduiding op het standaardetiket verschijnt. De volgende richtlijnen worden geschrapt uit onze 'Aleph Invoerafspraken etiketaanduiding

 • "Het feit dat personages terugkeren en evt. zelfs een psychologische groei doormaken, waardoor het opportuun kan zijn om de reeks in volgorde te lezen, volstaat ook niet om een indicator toe te kennen." (volwassenen)
 • "Het volstaat niet dat het een reeks is rond één personage vb. Dolfje weerwolfje, Rosie en Moussa, Dummie de mummie,… Het feit dat personages terugkeren en evt. zelfs een psychologische groei doormaken, waardoor het opportuun kan zijn om de reeks in volgorde te lezen, volstaat ook niet om een indicator toe te kennen." (jeugd) 

Daarnaast zijn ook de 'Regelgeving etiketten volwassenen' en 'Regelgeving etiketten jeugd' bijgewerkt met deze nieuwe afspraken.

En de voordelen?

Deze werkwijze heeft niet enkel voordelen voor de bezoeker die in de fysieke bibliotheek door de rekken wandelt en zich kan laten leiden door de etiketten waar nu de nummering van de verschillende reeksen zichtbaar op is geworden, maar tevens voor de virtuele passant. Door de toevoeging van de reeks kan je doorklikken naar de andere delen, alsook worden de delen daardoor in de juiste volgorde gepresenteerd in de catalogus.

Heb je vragen of opmerkingen over deze beslissingen, of over specifieke reeksen, contacteer onze Servicedesk