Werkgroep Jeugd 6 maart 2020


Vormgenres

Er bestaan in Open Vlacc nog een aantal genres die voor toepassing als vormgenre in aanmerking komen. Het gaat om onderstaande lijst. 

 • Bloemlezingen
 • Brieven
 • Columns
 • Cursiefjes
 • Dialogen
 • Filmscenario's
 • Gedichten / Poëziebundels
 • Hoorspelen
 • Kortverhalen / Verhalen
 • Liedjes
 • Novelles
 • Romans
 • Speelfilms
 • Stripverhalen
 • Toneelteksten

De jeugdcatalografen keurden de toegevoegde vormgenres goed, onder voorbehoud dat ook Werkgroep Fictie (uitgesteld tot najaar 2020) dit voorstel bekrachtigt.

Babyboekjes

De genres 'Stoffen boekjes', 'Knisperboekjes' en 'Badboekjes' (en boekjes met de annotatie 'boekjes in foam') komen vanaf nu samen onder één noemer: het nieuwe overkoepelende genre 'Babyboekjes'. 

De bestaande genretermen 'Stoffen boekjes', 'Knisperboekjes', 'Badboekjes' en ook 'Foamboekjes' blijven behouden als zoektermen, maar zullen steeds leiden naar het koepelgenre 'Babyboekjes'.

Daarnaast kunnen sinds enige tijd ook de nieuwe genres Schuifboeken en Flapjesboeken als vormgenres toegepast worden bij jeugdboeken.

 

Brieven / Briefromans

Tot voor kort bestond voor de jeugd het genre 'Briefromans' nog niet. Publicaties die voornamelijk uit brieven bestonden gaven we het genre 'Brieven'. Terwijl deze fictieve briefwisseling bij volwassenen fictie het genre 'Briefromans' zou krijgen. Daarom hebben we beslist om vanaf nu het genre 'Briefromans' ook toe te kennen als jeugdgenre.

Dat laat ons toe om het genre 'Brieven' om te vormen tot een overkoepelend vormgenre. We geven het aan alle publicaties die uit brieven bestaan, zowel bij een fictieve als een feitelijke briefwisseling.

Deze beslissing van de Werkgroep Jeugd zullen we pas toepassen in Open Vlacc na bekrachtiging door Werkgroep Fictie (uitgesteld tot najaar 2020).

Prentenboeken

We kennen het genre ‘Prentenboeken’ momenteel niet toe voor doelgroepen 15+ en volwassenen. Toch stoten we regelmatig op de grens van die afspraak door boeken die met dat genre veel beter ontsloten zouden kunnen worden.

De Werkgroep Jeugd heeft daarom beslist om voor 15+ ook het genre ‘Prentenboeken’ te gebruiken waar dat zinvol is. Dat geldt ook voor het genre ‘Prentenboeken zonder woorden’. Ook deze beslissing moet nog bekrachtigd worden door Werkgroep Fictie (uitgesteld tot najaar 2020)

Reeksen

Ook bij de jeugd proberen we zo veel mogelijk reeksen op te nemen waar mogelijk en ervoor te zorgen dat de nummering ook op het standaardetiket voorkomt. Er zijn bij de jeugd echter een aantal reeksen waarbij het toevoegen van het reeksnummer op het etiket veeleer tot verwarring leidt dan als leidraad voor de lener kan dienen. De verschillende 'subreeksen' rond het personage van Geronimo Stilton en zijn familieleden vormen zo'n voorbeeld. Voor deze reeksen voegen we in Open Vlacc geen nummering toe aan het etiket. 
Vragen over deze reeksen kunnen steeds via de Servicedesk aan het Bibliografisch Centrum bezorgd worden.

 

De wijzigingen zijn ook terug te vinden in de Invoerafspraken fictie en non-fictie jeugd. Het volledige verslag van de Werkgroep Jeugd kan je hier nalezen.