Werkgroep Trefwoorden 3 september 2020


Algemeen versus specifiek 

De catalografen inhoudelijke ontsluiting voerden een stevige discussie over het toekennen van algemene trefwoorden versus specifieke trefwoorden. 

De regelgeving is hierover duidelijk: We kennen beter een beperkt aantal trefwoorden toe die zo specifiek mogelijk zijn om te vermijden dat we een hele resem aan algemene trefwoorden zouden moeten toekennen.

Toch voelt dat soms erg kunstmatig aan. We ontsluiten immers voor een breed publiek dat soms meer gebaat is met een aantal algemenere trefwoorden dan met één enkel specifiek trefwoord. Maar meerdere algemene trefwoorden toekennen betekent dan weer gevaar voor een wildgroei aan trefwoorden. En wildgroei leidt tot ruis in de zoekresultaten.

De Werkgroep heeft er dan ook voor gepleit om op de korte termijn toch vast te houden aan de bestaande regelgeving en geen uitzonderingen op de regel 'van de specifieke trefwoorden' toe te laten. Wel willen we ervoor zorgen dat we op de langere termijn deze regel herbekijken, de voor- en nadelen goed tegenover elkaar afwegen en dus een goede oplossing kunnen bieden voor dit vaak terugkerende probleem.

Herwerking ZIZO-rugrubrieken

Net zoals de actualiteit zelf is het uitgeverslandschap beïnvloed door allerlei hypes. Sommige trends zijn blijvend, andere verdwijnen samen met de publicaties zelf die in onze bibliotheken al dan niet afgevoerd mogen worden. 

Ook binnen de ZIZO ontstaan zo lege rugrubrieken.  Het loont dan ook de moeite om af en toe eens de oefening te maken welke rubrieken samengevoegd kunnen worden. Tegelijkertijd zijn er ook rubrieken die uit hun voegen barsten en misschien opgesplitst kunnen worden.

De Werkgroep Trefwoorden ondernam een eerste poging om de volwassen ZIZO vanuit die optiek te bekijken en de rubrieken op te lijsten waar problemen mee zijn (te klein / te groot). 

De meeste rubrieken hoeven echter niet dringend te verdwijnen of opgesplitst te worden. De Werkgroep stelt voor om deze 'grote ZIZO-wijziging' pas door te voeren als alle bibliotheken overgestapt zijn op Wise. Daardoor krijgen we immers een duidelijk overzicht of de voorgestelde rubrieken wel degelijk 'leeg' zijn.

Er zijn twee ZIZO-wijzigingsvoorstellen waar we ondertussen wel verder mee aan de slag gaan:

  1. Een nieuwe rugrubriek 'Mediakunst'
    Hierin worden alle kunstvormen verzameld die gebruik maken van nieuwe media en technologie. We zullen deze rubriek de komende maanden als concept verder uitwerken en nagaan hoe gewenst de lancering ervan is.
  2. Een nieuwe AZ-rubriek 'Diëten'
    Het verschil tussen de rugrubrieken 'Diëten' en 'Vermageringsdiëten' is niet altijd duidelijk. Een oplossing hiervoor is een AZ-rubriek waarin alle publicaties ondergebracht kunnen worden die een specifiek 'benoembaar' dieet als onderwerp hebben. Voorbeelden zijn het ketodieet, dukandieet, Weight Watchersdieet... Dieetboeken die niet over een specifiek dieet gaan, kunnen dan ondergebracht worden in de algemene rubriek diëten of bij de vermageringsdiëten, afhankelijk wat het doel van het dieet is (diëten om te vermageren versus diëten vanuit een medische invalshoek, vanuit filosofische overwegingen, om energie te krijgen, vanuit sportieve overwegingen...)
    Tegen de volgende werkgroep werken we aan een lijst van diëten die tot de AZ-rubriek kunnen gaan behoren. 

Meer lezen?

Alle invoerafspraken zijn terug te vinden in de  Invoerafspraken non-fictie volwassenen en Theorie trefwoorden

In de ZIZO-raadpleegmodule en ZIZO-annotatieschema's kan je op zoek gaan naar de te grote en te kleine rugrubrieken. 

Het volledige verslag van de Werkgroep Trefwoorden kan je nalezen op onze Werkgroepenpagina.