Werkgroep Trefwoorden 19 februari 2019


Congo: van koninkrijk tot Kinshasa

De ontsluiting van werken over het land 'Congo' (in al zijn naamsvarianten) is niet altijd duidelijk en correct toegepast in Open Vlacc. De Werkgroep Trefwoorden heeft een voorstel uitgewerkt waarin de verschillende periodes en naamsvarianten een apart trefwoord krijgen. De catalografen van Brussel zullen bij wijze van test deze nieuwe werkwijze toepassen. Op de Werkgroep Trefwoorden van juni evalueren we mogelijke pijnpunten, met als doel om alle documenten over 'Congo' op onderstaande manier te gaan ontsluiten:

 • Congo (koninkrijk) Scope Note: Benaming voor Congo vóór de kolonisering 1870
 • Belgisch-Congo (1870-1960) Scope Note: Benaming voor het koloniale Congo  periode 1870-1960
 • Congo (Eerste Republiek) (1960-1965) Scope Note: Benaming voor Congo na de kolonisatie, periode 1960-1965
 • Zaïre (1960-1997) Scope Note: Zaïre werd pas officieel Zaïre in 1971. In Open Vlacc gebruiken we Zaïre voor de periode van de Tweede Republiek die al in 1965 begint, na de staatsgreep van Mobutu.
 • Congo (Kinshasa) Scope Note: Benaming voor Congo in de periode 1997-nu

De Werkgroep heeft de volgende, hierbij aansluitende afspraken bevestigd:

 1. Publicaties die over een periode van minstens drie eeuwen gaan, krijgen de geleding 'geschiedenis'. 
 2. Als een publicatie én over de periode van de oude naam én over de periode van de nieuwe naam gaat, wordt bij voorkeur de nieuwe naam als trefwoord genomen.
 3. Wanneer een geografische eenheid van naam verandert door politieke of andere oorzaken, gebruiken we in het trefwoord de naam die relevant is voor het betreffende onderwerp en/of de tijd waarin het onderwerp is geplaatst. Als een publicatie én over de periode van de oude naam én over de periode van de nieuwe naam gaat, wordt bij voorkeur de nieuwe naam als trefwoord genomen.

Samengestelde trefwoorden met 'en-constructie'

Om te voorkomen dat trefwoorden in nevenschikkend verband, zoals 'Arbeid en drugs' dubbel zouden voorkomen, heeft de Werkgroep beslist om vanaf heden deze nevenschikking altijd alfabetisch te plaatsen en de variante (niet-alfabetische) vorm (bv. Drugs en arbeid) uit te sluiten. Het Bibliografisch Centrum zal deze trefwoorden stelselmatig aanpassen in Open Vlacc.

Europa in geleding

De zin “In de geleding worden Europa en West-Europa zoveel mogelijk weggelaten” wordt uit de Invoerafspraken non-fictie geschrapt. Waar dat zinvol is, kunnen we trefwoorden steeds vervolledigen met de geleding 'Europa'. Op de volgende Werkgroep Trefwoorden bekijken we een lijst met trefwoorden waarbij de toekenning zinvol kan zijn.

SISO en ZIZO: animatiefilms en regisseurs

Om de plaatsing van publicaties over de regisseurs van animatiefilms eenduidig te maken, heeft de Werkgroep de volgende afspraak vastgelegd:

SISO

 • Cineasten die enkel bekend zijn omwille van animatiefilms plaatsen we in 798.85.
 • Cineasten die naast animatiefilms ook andersoortige films op hun palmares hebben staan, plaatsen we onder 798.53.
 • Animatiestudio’s als Walt Disney behouden SISO 798.73.

ZIZO

 • Cineasten enkel bekend omwille van animatiefilms: Film, theater, dans: Film > Genres - thema's (FTFIGT)
 • Cineasten bekend omwille van meerdere genres: Film, theater, dans: Acteurs en regisseurs (FTARAZ)

 

SISO en ZIZO: Blockchain

De blockchaintechnologie spitste zich eerst toe op het gebruik bij cryptogeld en in het bijzonder bij Bitcoins. Ondertussen wordt deze technologie echter gebruikt bij uiteenlopende diensten van de maatschappij. Om ook in Open Vlacc deze bredere toepassing duidelijk te maken spreken we voor de plaatsing van de documenten over blockchain het volgende af:

 • Publicaties m.b.t. het economische aspect
  • SISO 345.3 (Internationaal betalingsverkeer)
  • ZIZO BDECEC (Economie)
 • Publicaties m.b.t. het technische aspect
  • SISO 529 (Informatica - Informatietechnologie: Overige onderwerpen)
  • ZIZO COCOIN (Informatica)
 • Publicaties m.b.t. bitcoins
  • SISO 345.1 (Geldwezen; algemeen)
  • ZIZO WGGEGE (Geld)

 

Meer lezen?

De wijzigingen zijn (binnenkort) ook terug te vinden in de  Invoerafspraken non-fictie volwassenen. Het volledige verslag van de Werkgroep Trefwoorden kan je hier nalezen.