Werkgroep Trefwoorden 17 mei 2018: in het kort


Mythen, sagen, legenden en volksverhalen

Alle Werkgroepen Inhoudelijke Ontsluiting zullen zich de komende tijd buigen over het vraagstuk hoe we publicaties met mythen, sagen, legenden of volksverhalen het beste kunnen ontsluiten. Deze verhalen worden in de jeugdbibliotheek bij de fictie opgesteld, terwijl ze voor de volwassenen als non-fictie ontsloten worden. In de werkgroepen zullen de verschillende genres, thema's, trefwoorden, etiketten en plaatsingen bekeken worden met als doel om publicaties voor de jeugd en voor de volwassenen op een uniforme manier te kunnen ontsluiten. 

De Werkgroep Non-fictie heeft zich hier als laatste over gebogen. De opmerkingen kan je alvast in het verslag lezen.

Vormgenres

Trefwoorden die nu bij non-fictie records toegevoegd worden als vormgenre (met de aanduiding (genre) tussen haakjes) zijn ondertussen omgevormd naar echte genres. Hierdoor wordt het mogelijk om een genre toe te voegen aan een non-fictierecord. Deze aanpassing geldt enkel voor een beperkte lijst van vormgenres. De lijst kan je terugvinden in het nieuwsbericht dat we hier eerder over publiceerden.

Trefwoorden: Cyberoorlog

Er is een nieuw trefwoord 'Cyberoorlog' in gebruik genomen in Open Vlacc, met een bijbehorende verwijzingsstructuur. Naar aanleiding hiervan hebben we de trefwoorden 'Cyberterrorisme', 'Computerbeveiliging', 'Computervirussen', 'Computerwormen', e.d. herbekeken en waar nodig de verwijzingsstructuren aangepast.

SISO: diëten

De Werkgroep beslist om de theorie en de kookboeken over diëten te bundelen onder één SISO. Voor vermageringsdiëten is dit rubriek 628.85, voor de gewone diëten brengen we alles samen onder 628.8. De medische diëten brengen we 'voorlopig' samen onder 629.5.

De aanpassingen zullen eind 2018 / begin 2019 uitgevoerd worden in Open Vlacc.

SISO: NT2

De Werkgroep beslist om alle taalcursussen NT2 voor cursisten onder te brengen onder Nederlands 838.5. 

SISO: Liefdesverdriet

Publicaties over liefdesverdriet brengen we vanaf nu allemaal bij SISO 418.2 (Psychologie van huwelijk, relaties en gezin) onder. 

 

Meer lezen?

De wijzigingen zijn (binnenkort) ook terug te vinden in de nieuwe SISO-map, de  Invoerafspraken non-fictie volwassenen. Het volledige verslag van de Werkgroep Trefwoorden kan je hier nalezen.