Werkgroep Non-fictie 13 mei 2022


Nieuwe ZIZO-plaatsing voor ADHD, autisme, dyslexie e.d. bij volwassenen

Steeds vaker verschijnen er publicaties over ADHD, ADD, ASS e.d. bij volwassenen. Tot nu toe plaatsen we deze werken in de ZIZO-kast 'Ouders - Kinderen' op de plank 'Leer- en gedragsproblemen'. In de bibliotheken komt daar steeds vaker commentaar op van de leners. Daarom heeft de Werkgroep beslist om een aantal zaken beter te annoteren in de ZIZO-raadpleegmodule en denkt ze verder na over een betere plaatsing voor de publicaties over ADHD en autisme bij volwassenen.

Hieronder geven we alvast het overzicht:

 1. Nieuwe rugrubrieken voor publicaties over ADHD en autismespectrumstoornis bij volwassenen. Over de keuze van de plankrubriek beslist de werkgroep in september:
  • Mens > Lichaam – Gezondheid > ? > ADHD
  • Mens > Lichaam – Gezondheid > ? > Autisme
 2. Dyslexie bij volwassenen annoteren we bij 
  • Mens > Lichaam – Gezondheid > Ziekten - Kwalen > Neurologische stoornissen
 3. Hoogbegaafdheid bij volwassenen annoteren we onder
  • Mens > Psychologie > Denken > Intelligentie
 4.  Faalangst bij volwassenen staat nu al geannoteerd bij
  • ‘Mens > Lichaam – Gezondheid > Ziekten - Kwalen > Angsten - Fobieën’

Alle werken m.b.t. ADHD, ASS, Dyslexie, Hoogbegaafdheid… bij kinderen blijven we opstellen zoals voorheen, op de plank ‘Leer- en gedragsproblemen’  (onder ZIZO-domein ‘Opvoeding en onderwijs’, in de kast ‘Ouders – kinderen’).

In een volgend nieuwsbericht lees je alvast meer over de exacte timing van deze aanpassingen (en over de plankrubriek die de voorkeur krijgt).

Computersoftware 

Verschillende versies van computersoftware volgen elkaar in sneltempo op, net als de bijbehorende handleidingen, cursussen e.d. De leners van een bibliotheek willen uiteraard liever de juiste handleiding voor de versie van de software die zij gebruiken. Daardoor heeft de Werkgroep nagedacht over een betere afspraak. Over de punten en komma's in de definitie heerst nog discussie. Zodra die afgerond is, komt de definitie in de Invoerafspraken Non-Fictie terecht. 

De reeks Classroom in a book geeft alvast aan dat de huidige afspraken niet volstaan. 

Kwalificaties (stad), (provincie) ...

Door een wildgroei aan toevoegingen als (stad), (provincie), (arrondissement) e.d. hebben we een aantal nieuwe regels toegevoegd / oudere regels geschrapt in de Invoerafspraken Non-Fictie en Theorie Trefwoorden

Gelijkluidende benamingen van verschillende geografische eenheden

 • Alleen als een Belgische stad / gemeente én provincie dezelfde naam hebben, voegen we (stad), (gemeente) of (provincie) toe als kwalificatie.

bv. Antwerpen (stad) en Antwerpen (provincie)

 • De kwalificatie (arrondissement) gebruiken we niet langer
 • De kwalificaties (aartsbisdom) en (bisdom) gebruiken we wel aangezien deze geografische aanduidingen niet de wettelijke grenzen binnen een land volgen, maar bepaald zijn volgens de kerkrechtelijke territoriale indeling.

bv. Brugge (bisdom)

Aan de stad zelf geven we in geval van een gelijkluidend trefwoord met kwalificatie (bisdom) of (aartsbisdom) geen kwalificatie (stad). Dat doen we uitsluitend bij Belgische steden met dezelfde benaming als de provincie.

bv. Brugge

 • Bij buitenlandse plaatsnamen voegen we geen kwalificaties (stad), (gemeente) of (provincie) toe

bv. Bremen (de benaming van een stad en van de deelstaat in Duitsland) 

Uitzondering: gelijkluidende homoniemen waarbij de stad (eigennaam) een tegenhanger heeft als soortnaam of niet-geografische eigennaam:

bv. Herten (stad)  ; Koersk (stad) versus Koersk (onderzeeboot) 

 • Het land van herkomst voegen we wel toe als kwalificatie bij gemeenten, steden, streken met dezelfde benaming die gelegen zijn in verschillende landen of werelddelen.

bv. Bergen (België) versus Bergen (Noorwegen)

 

En verder...

 ... dacht de Werkgroep na over een betere plaatsing van publicaties over Kerst, Pasen, Halloween binnen ZIZO en besloot om alles toch bij het oude te laten. 

... bekeek de Werkgroep de SISO-voorstellen van Nederland voor de aanpassing van kwetsende terminologie en ging akkoord met de keuzes die de Vlaamse commissie al maakte.

... ging de Werkgroep akkoord met de vernieuwde ZIZO-handleiding die we binnenkort publiceren.

Meer lezen?

Alle invoerafspraken zijn terug te vinden in de  Invoerafspraken non-fictie volwassenen en Theorie trefwoorden

Het volledige verslag van deze Werkgroep Non-Fictie kan je nalezen op onze Werkgroepenpagina

 

Opmerkingen of vragen?

Heb je opmerkingen of vragen bij het verslag? Ben je het ergens niet mee eens? Of wil je zelf iets bijdragen aan de discussies? Stuur ons een berichtje via onze Servicedesk.