Werkgroep Jeugd 7 maart 2019


Mythen, sagen, legenden

Het jeugdgenre 'Mythen, sagen en volksverhalen' ondergaat een wijziging en wordt 'Mythen, sagen en legenden'. De term 'volksverhalen' kan immers op verschillende manieren ingevuld worden. Door te kiezen voor een opsomming van de genres mythen, sagen en legenden willen we het genre beter aflijnen. Deze aanpassing samen met de volgende definitie zou de invulling en dus toepassing van het genre veel duidelijker moeten maken:

Een verzameling mondeling (en later ook schriftelijk) overgeleverde, oeroude vertellingen die hun wortels hebben in de volkscultuur (sagen), in de christelijke traditie (legenden) of die vertellen over goden, halfgoden of helden uit het verleden van een bepaalde cultuurgemeenschap (mythen). Sagen hebben vaak een historische kern en een verklarend karakter en bevatten vaak bovennatuurlijke elementen (duivels, geesten, tovenaars).

Voor het genre wordt zo snel mogelijk een nieuw etiket ontwikkeld.

Vormgenres

Vorig jaar beslisten we om een beperkte lijst van 'vormgenres' toe te laten die we konden toekennen aan non-fictie records. Een evaluatieronde bij de catalografen toont aan dat iedereen tevreden is met deze beslissing en dat er nog een aantal nieuwe vormgenres aan de lijst moeten worden toegevoegd. De extra genres zijn:

  • Geluidenboeken 
  • Pop-upboeken
  • Zoekboeken
  • Dagboeken
  • Animatiefilms
  • Televisieseries

De Werkgroep heeft ook beslist om het genre 'Televisieseries en -films' om te vormen tot 'Televisieseries', omdat het bepalen van een televisiefilm erg moeilijk en met de komst van Netflix niet erg relevant meer is.

Voelboeken en Zoekboeken

De afspraak om bij de genres 'Voelboeken' en 'Zoekboeken' steeds te combineren met de bijbehorende Kleuter-ZIZO (KZVOE en KZZOE) is minder dwingend gemaakt. Bij publicaties waarbij het thema belangrijker is dan het voel- of zoekelement krijgt de ZIZO van het thema voorrang op ZIZO Voelboeken / Zoekboeken.

ZIZO puberteit

De Werkgroep stelt voor om een nieuwe jeugd-ZIZO 'Mens>Puberteit' (MEPUB) te creëren waarmee we alle publicaties over de puberteit samen kunnen opstellen. Nu staan deze publicaties vaak verspreid over verschillende rubrieken (MELAM:Lichaam; MESEK:Seks-Geboorte; MEGEV:Gevoelens-Gedrag). Het lijkt zinvol voor de bibliotheekgebruikers dat deze werken samen opgesteld staan.

We introduceren deze nieuwe ZIZO-rubriek pas  zodra er zich binnen de jeugd-ZIZO meerdere aanpassingen opdringen, zodat de bibliotheken slechts eenmalig signalisatie en etiketten e.d. moeten aanpassen. 

Eerste lezers

De beslissing van de Werkgroep Jeugd om alle Eerste lezersboekjes (tot en met AVI E4) te ontsluiten als fictie, ongeacht het literair type van het boek zelf, stuit op weerstand bij de lokale bibliotheken. Bibliografisch Centrum beslist om zo snel mogelijk een poll uit te sturen naar de bibliotheken om deze problematiek duidelijk in kaart te brengen en een gedragen beslissing te kunnen nemen.

 

De wijzigingen zijn (binnenkort) ook terug te vinden in de Invoerafspraken fictie en non-fictie jeugd. Het volledige verslag van de Werkgroep Jeugd kan je hier nalezen.