Werkgroep Jeugd 26 september 2019


Griezelverhalen

Hoewel de term 'horror' in onze definitie van 'Griezelverhalen' en 'Griezelfilms' al altijd als uitgesloten term was opgenomen, leidde een zoekvraag op 'horrorverhalen' en 'horrorfilms' niet tot de gewenste resultaten in de catalogus. Door deze termen ook in Open Vlacc op te nemen onder de genres 'Griezelverhalen' en 'Griezelfilms'  leidt een zoekvraag op 'horror' en aanverwante terminologie naar boeken en films binnen de griezelgenres.

Tegelijkertijd herwerkten we onze definities voor jeugd en volwassenen (literatuur en film) tot één definitie:

Verhaal of verhalen waarin gebruik gemaakt wordt van geheimzinnige, spookachtige, mythische en bovennatuurlijke elementen zoals vampieren, spoken, monsters, mummies... (zal eerder voorkomen voor doelgroep kinderen en jongeren).  Met deze verhalen wil men de lezer of toeschouwer angst aanjagen door gebruik te maken van onverwachte, dikwijls gruwelijke gebeurtenissen zoals bv. kannibalisme, duiveluitdrijvingen, martelpraktijken, necrofilie… (zal eerder voorkomen bij volwassenen). De (al dan niet gewelddadige) dood loert vaak om de hoek. Horror wordt ook tot dit genre gerekend.

 

Versroman

In Open Vlacc zitten een aantal werken, o.a. van de Ierse auteur Sarah Crossan, die in aanmerking zouden komen voor een nieuw genre 'Versroman'. Een versroman is een in versvorm geschreven verhaal, waarbij het verhalende wordt onderstreept door een uitgebreid gamma personages, het gebruik van meerdere stemmen, dialoog, beschrijving en actie.

Door het te beperkt voorkomen van dergelijke verhalen beslist de Werkgroep om het genre (nog) niet in gebruik te nemen, maar de genreterm 'Versroman' in de samenvatting bij het werk te vermelden om het zoeken naar deze verhalen eenvoudiger te maken.

 

ZIZO Jeugd

Games

Bij ZIZO volwassen wijzigden we in de zomer van 2019 de rug 'Computerspelen' naar 'Games'. We vonden het verwarrend om bij de jeugd nog een groeirubriek 'Computerspelen' te behouden. Daarom is die rubriek nu ook aangepast naar 'Games'. De code en het icoon blijven behouden.

  • VRCSP: VRIJE TIJD - KUNST > Spelen > Games
    (voordien 'Computerspelen')

Puberteit en Zoekboeken

De Werkgroep zou het zinvol vinden om twee nieuwe ZIZO-rubrieken te introduceren:

- MEPUB: Puberteit

- VRZOE: Zoekboeken

Voor elke nieuwe rubriek is een nieuw icoon en een nieuwe tabkaart (van Schulz) nodig. Samen met de Werkgroep onderzoeken we dat verder. Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen we hierover communiceren. Voorlopig nemen we de nieuwe rubrieken nog niet in gebruik.

 

De wijzigingen zijn ook terug te vinden in de Invoerafspraken fictie en non-fictie jeugd. Het volledige verslag van de Werkgroep Jeugd kan je hier nalezen.