Werkgroep Fictie 3 mei 2018: in het kort


Sprookjes

De definitie van het genre 'Sprookjes' is aangepast in de regelgeving, naar analogie met de definitie die in de Invoerafspraken fictie en non-fictie jeugd gehanteerd wordt.

De thema's met een geografische bepaling en geleding 'sprookjes' worden omgevormd tot subgenres van het etiketgenre 'Sprookjes' en moeten dus steeds in combinatie met het etiketgenre toegekend worden. De opbouw van deze thema's (met geleding) wordt door BC nog herbekeken, zodat we tot een uniforme opbouw kunnen komen (jeugd en volwassenen).

Fantasy

De definitie van het genre 'Fantasy' is licht aangepast zodat het genre 'Fantasy' voor de jeugd, voor film en voor volwassen fictie op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt.

Het genre 'Fantasy (film)' wordt vervangen door een combinatie van de genres 'Fantasy' in combinatie met 'Speelfilms', 'Animatiefilms' of 'Televisieseries en -films'. Het genre 'Fantasy (film)' wordt geschrapt.

Mythen, sagen, legenden en volksverhalen

Alle Werkgroepen Inhoudelijke Ontsluiting zullen zich de komende tijd buigen over het vraagstuk hoe we publicaties met mythen, sagen, legenden of volksverhalen het beste kunnen ontsluiten. Deze verhalen worden in de jeugdbibliotheek bij de fictie opgesteld, terwijl ze voor de volwassenen als non-fictie ontsloten worden. In de werkgroepen zullen de verschillende genres, thema's, trefwoorden, etiketten en plaatsingen bekeken worden met als doel om publicaties voor de jeugd en voor de volwassenen op een uniforme manier te kunnen ontsluiten. 

De Werkgroep Fictie heeft hierover al een eerste aanzet tot discussie gegeven. In het verslag kan je hierover alle details lezen.

Fabels / Parabels / Allegorieën

In de definitie van het genre 'Fabels'  is nu ook bij de volwassen fictie opgenomen dat het genre 'altijd' gecombineerd wordt met het etiketgenre 'Dierenverhalen'.

Twee bestaande thema's zijn omgevormd tot genres, namelijk 'Allegorieën' en 'Parabels'. In de Invoerafspraken fictie volwassenen zijn hiervoor definities en voorbeelden opgenomen.

Vormgenres

Trefwoorden die nu bij non-fictie records toegevoegd worden als vormgenre (met de aanduiding (genre) tussen haakjes) zullen omgevormd worden naar echte genres. Hierdoor wordt het mogelijk om een genre toe te voegen aan een non-fictierecord. Deze aanpassing geldt enkel voor een beperkte lijst van vormgenres. De lijst kan je terugvinden in het verslag van de werkgroep.

Nieuw genre 'Steampunk'

Het bestaande thema 'Steampunk' is omgevormd tot een genre. De voorgestelde definitie is door de werkgroep niet weerhouden. Via het discussieforum van de Werkgroep Fictie wordt een nieuwe definitie voorgesteld. Zodra iedereen akkoord gaat, nemen we de definitie op in de Invoerafspraken fictie volwassenen.

Historische literatuur

In de definitie van het genre 'Historische literatuur' is de tijdsbeperking 'vóór 1945' geschrapt. Deze beslissing wordt ook doorgetrokken voor de genres 'Historische detectives', 'Historische fantasy', 'Historische films' en 'Historische thrillers'.

 

Meer lezen?

De wijzigingen zijn (binnenkort) ook terug te vinden in de  Invoerafspraken fictie volwassenen. Het volledige verslag van de Werkgroep Fictie kan je hier nalezen.