Werkgroep Fictie 29 oktober 2020


Oorlog in genres

Persoonlijke verhalen uit concentratiekampen stellen we op onder 'Autobiografische of Biografische literatuur'. Maar andere (persoonlijke) verhalen over oorlog komen vaak bij 'Historische literatuur' met thema 'Oorlog'. Ook kunnen dergelijke verhalen terechtkomen bij 'Oorlogsromans'. 

Omdat een scheiding tussen dergelijke verhalen niet altijd duidelijk is, zal Werkgroep Fictie de komende werkgroepen hier verder op ingaan. Doel is vooral dat gelijkaardige boeken onder hetzelfde genre terechtkomen, maar ook dat onze genre-invulling beantwoordt aan wat het publiek eronder verwacht. Wordt vervolgd.

Politieke figuren in genres

Films over het leven van een politiek figuur konden in Open Vlacc - volgens de oude definitie - het genre 'Politieke films' niet krijgen. Nochtans behandelt een biografisch relaas over een politiek figuur ook vaak zijn politieke ideeën. Vanuit die invalshoek besliste de Werkgroep om de definitie van de genres 'Politieke films' en 'Politieke literatuur' te verduidelijken:

Films of literatuur die de politiek van een land, een regio of een tijdvak op een al dan niet directe manier behandelen / behandelt. Het verhaal kan een politieke boodschap uitdragen, een politieke stelling bewijzen, en een politiek kader schetsen.

De reële wereld en de godenwereld in genres

Mogen bewerkingen en herinterpretaties van mythen, sagen of legenden ook het genre 'Mythen, sagen en legenden' krijgen? De Werkgroep besliste dat we beter consequent het genre toekennen aan de zuivere verhalen. We voegen daarom het volgende zinnetje toe aan de definitie van het genre 'Mythen, sagen en legenden':

Publicaties waarin een mythe, sage of legende (heel sterk) bewerkt is of waarin een eigen interpretatie van de auteur aan het verhaal is gegeven, krijgen het genre ‘Mythen, sagen en legenden’ niet. We kennen het genre uitsluitend toe aan de oorspronkelijke, 'zuivere' verhalen.

Welk genre kan dan wel gegeven worden aan deze bewerkingen en herinterpretaties? De Werkgroep geeft aan dat daar geen duidelijke lijn in te trekken valt. We beoordelen beter verhaal per verhaal. 

Om te vermijden dat voor verhalen die zich in de godenwereld afspelen 'Historische literatuur' gekozen wordt, voegen we ook aan de definitie van 'Historische literatuur' een extra zinnetje toe:

Het genre ‘Historische literatuur’ onderscheidt zich van de genres ‘Mythen, sagen en legenden’ en ‘Fantasy’ omdat de verhalen zich in een reële wereld afspelen en niet in een godenwereld of een wereld waarin fantasie-elementen primeren.

Vormen in genres

Ook de vormgenres kwamen uitgebreid aan bod op de Werkgroep Fictie. Meer daarover vind je onder het nieuwsbericht 'Vormgenres'.

 

Meer lezen?

De wijzigingen zijn terug te vinden in de  Invoerafspraken fictie volwassenen. Het volledige verslag van de Werkgroep Fictie kan je hier nalezen.