Nieuwe editie Vlaamse SISO-map


Waar vind ik de meest recente editie?

 

Sinds 1 juli is de nieuwe, vierde herziene editie van de Vlaamse SISO-map klaar voor toepassing in de bibliotheken. Deze nieuwe editie is digitaal opvraagbaar via de website van Open Vlacc. Wie de vorige, papieren editie wil bijwerken, kan de gewijzigde bladen downloaden, (recto-verso) printen en de oude bladen in de papieren map hierdoor vervangen.

Als pdf is de SISO-map eenvoudig digitaal doorzoekbaar. In de volledige map hebben we om die reden ook de verschillende hoofdrubrieken van een hyperlink voorzien wat de digitale doorzoekbaarheid van het document ten goede komt. 

 

Wat is gewijzigd in de nieuwe editie?

 

In de vierde herziene druk van de Vlaamse SISO-map zijn een aantal zaken gewijzigd:

  • een aantal grote rubriekswijzigingen 
  • een aantal wijzigingen in de annotaties 
  • een wijziging in de opbouw van de SISO-map

 

De grote rubriekswijzigingen zijn gebeurd in overleg met de Nederlandse collega’s van de Werkgroep Classificatie en zijn ook doorgevoerd in de Nederlandse bibliotheken. Het gaat om een grondige herziening van de rubriek Fotografie (760), waar digitale fotografie als uitgangspunt is genomen, een opsplitsing van de rubrieken 628.7 en 629.4 in een vegetarisch en veganistisch luik en de aanpassing van de taalaanduiding Afrikaans (voorheen Zuid-Afrikaans) en landaanduiding Noord-Macedonië (voorheen Macedonië).

 

Een aantal annotaties zijn aangevuld met recente toepassingsgebieden van de rubrieken n.a.v. nieuwe evoluties (bv. opkomst van Bitcoins; toegevoegd in annotatie van SISO 345.1). Dergelijke aanvullingen hebben we aangeduid met [Open Vlacc aanvulling] om aan te geven dat deze toelichtingen niet eerder voorkwamen in de Vlaamse SISO-map.

 

Achteraan in het document is een extra nieuw hoofdstuk over de toepassing van SISO in Open Vlacc opgenomen. Het hoofdstuk behandelt hoe Open Vlacc verschillende onderwerpen interpreteert en een plaats geeft binnen de SISO-rubrieksindeling. Bij de verschillende rubrieken zelf is telkens ook een annotatie opgenomen met de interpretatie van de rubriek en waar nodig een verwijzing naar andere rubrieken die hiermee verwant zijn. Deze typische Open Vlacc-interpretaties zijn aangeduid met [Open Vlacc afspraak, datum]. De datum is de datum waarop in Open Vlacc beslist werd hoe het onderwerp te interpreteren binnen het SISO.

 

Het register is volledig bijgewerkt met al deze nieuwe aanvullingen en gewijzigde rubrieken.

 

Meer?

De Nederlandse Werkgroep Classificatie en de Vlaamse SISO-commissie beheren SISO en komen hiervoor op geregelde basis samen. Wijzigingen aan SISO-rubrieken voor Vlaanderen kondigen we aan via de Open Vlacc-nieuwsbrieven en de Open Vlacc-nieuwspagina. Algemene informatie en de meest recente documenten vind je steeds op de SISO-pagina op de Open Vlacc-website.