Klimaatfictie en Visuele poëzie


Wat gebeurt er?

Om in te spelen op recente ontwikkelingen in de wereld nemen we binnenkort 'Klimaatfictie’ in gebruik als jeugdgenre, genre volwassenen én als filmgenre. Om overlappende genres te vermijden, vervangt Visuele poëzie het genre Graphic poetry. Lees meer over deze beslissingen van het Invoeroverleg Fictie.

 

Klimaatfictie

Na twijfel tussen de benamingen Klimaatfictie en Klimaatromans werd uiteindelijk voor de eerste optie gekozen, omdat deze term internationaal ook het meest bekend is. Bovendien kan het zo ook als filmgenre gebruikt worden.

Definitie

Klimaatfictie wordt gedefinieerd als ‘een literair genre dat zich bezighoudt met verhalen die zich afspelen in een wereld die is beïnvloed door klimaatverandering. Deze verhalen verkennen de ecologische, sociale en politieke impact van klimaatverandering op de samenleving en het milieu. Klimaatfictie kan variëren van dystopische toekomstscenario's waarin de aarde ernstig is aangetast door klimaatverandering, tot meer hoopvolle verhalen waarin mensen proberen de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden of zich aan te passen aan een veranderende wereld. Het genre fungeert vaak als een platform om bewustwording te creëren over milieukwesties en de urgentie van het nemen van maatregelen tegen klimaatverandering.’

Werken over bv. vulkaanuitbarstingen en andere natuurrampen die niet uitdrukkelijk gelinkt zijn met de klimaatopwarming, worden hier dus niet in ondergebracht.

Visuele poëzie

Bij de ontsluiting van de gedichten (volwassenen/jeugd) werd opgemerkt dat de genres Visuele poëzie en Graphic poetry elkaar grotendeels overlappen. Daarom is gekozen om één term als genre te schrappen en de Nederlandstalige term te behouden.

Definitie

Visuele poëzie is een vorm van poëzie waarbij de visuele lay-out en opmaak van de tekst net zo belangrijk zijn als de inhoud van de woorden zelf. In plaats van zich te beperken tot de traditionele regels en structuren van gedichten, gebruikt visuele poëzie typografie, vormen, kleuren en beelden om een artistieke expressie te creëren die zowel visueel als tekstueel rijk is. Het doel van visuele poëzie is vaak om de lezer een meer interactieve en multisensoriële ervaring te bieden, waarbij de vorm en de inhoud samenwerken om betekenissen te creëren en emoties op te roepen."

 

En voor de praktische invoer?

Het nieuwe genre (jeugd/volwassenen/films) wordt altijd gecombineerd met het thema Klimaat­veranderingen. We blijven dit thema toevoegen omdat we het als zoekterm voor de gebruikers willen behouden. Het genre kan gecombineerd worden met andere thema’s zoals Milieu, Klimaat... om de inhoud verder te duiden. Het thema Klimaatveranderingen kan ook voorkomen zonder genre Klimaatfictie, als dit wel een (neven)thema is maar de publicatie verder niet in het genre past.

Verwante termen: Toekomstromans en Utopische/Dystopische literatuur
Verwante termen bij films: Rampenfilms, Thrillers en Utopieën/Dystopieën
Mag gecombineerd worden met genre: Thrillers
Mag gecombineerd worden met thema’s als Milieu, Klimaat...


Omdat het aantal titels met dit genre voorlopig eerder klein is, kiezen we om hiervoor (nog) geen apart etiket te maken. Klimaatfictie kan als genre toegekend worden vanaf 15 maart.

Bij de ontsluiting van gedichtenbundels waarbij visuele lay-out en opmaak van de tekst cruciaal zijn, wordt Visuele poëzie de voorkeurterm. In tegenstelling tot de Graphic novel is de term Graphic poetry nog niet algemeen ingeburgerd en past de term minder bij oudere gedichten zoals bv. Paul Van Ostaijen. Dit genre gebruiken we voor jeugd- én volwassenenmaterialen, en kan meteen gebruikt worden.

Uitgesloten term: Graphic poetry
Mag gecombineerd worden met genre: Gedichten