Excerpten in Open Vlacc


Vanaf januari 2019 worden er veel minder excerpten ingevoerd in Open Vlacc. De Stuurgroep Collectie van februari 2017 gaf aan dat excerperen van papieren tijdschriften geen essentiële dienstverlening meer is voor de openbare bibliotheken. De Open Vlacc invoerpartners gingen kritisch doorheen de lijst. De lijst met de titels die wel nog geëxcerpeerd worden kan je hier downloaden.