5e editie van de Vlaamse SISO-map is er!


Sinds 9 maart is de nieuwe, vijfde herziene editie van de Vlaamse SISO-map als afdrukbestand beschikbaar voor de bibliotheken. Deze nieuwe editie is digitaal opvraagbaar via de website van Open Vlacc. Wie de vorige (vierde) editie wil bijwerken, kan de gewijzigde bladen downloaden, (recto-verso) printen en de oude bladen in de papieren map hierdoor vervangen.

Als pdf is de SISO-map eenvoudig digitaal doorzoekbaar. In de volledige map hebben we om die reden ook de verschillende hoofdrubrieken van een hyperlink voorzien wat de digitale doorzoekbaarheid van het document ten goede komt. 

 

Wat is gewijzigd in deze vijfde editie?

 

In de vijfde editie van de Vlaamse SISO-map zijn een aantal zaken gewijzigd:

 • een aantal rubriekswijzigingen 
 • een aantal 'tekstuele wijzigingen'
 • nieuwe taalaanduidingen
 • aanpassing van het geografisch schema
 • een aantal wijzigingen in de annotaties 
 • enkele kleinere wijzigingen in de opbouw van de SISO-map

 

Rubriekswijzigingen

De belangrijkste wijziging van deze nieuwe editie is de herwerking van rubriek 929 voor de 21e eeuw.

 • Rubriek 927.3, in de vorige editie nog '20e en 21e eeuw, algemeen', is in deze editie omgevormd tot '20e eeuw, algemeen'.
 • Rubriek 929 is uitsplitst in de volgende rubrieksindeling

929 ca. 1945 -
929.1 1945-2000
929.2 21e eeuw
929.9 Bijzondere onderwerpen
929.91* Midden-Oosten
929.92 Koude Oorlog
929.99 Overige bijzondere onderwerpen

 • Hierbij aansluitend is de tijdperkenindeling voor de afwijkende landen aangevuld met rubriek 945.7 - 21e eeuw. 
  Voor drie landen houden we een specifiek jaartal aan dat een breekpunt vormt in dat land (en waarmee we de 21e eeuw laten starten): 
  • Congo-Kinshasa:1997-
  • Rusland: 1991-
  • Duitsland: 1989-

 

Tekstuele wijzigingen

 • Rubriek 100

De begrippen 'wijsbegeerte', 'wijsgeren' en 'wijsgerige' zijn gewijzigd in 'filosofie', 'filosofen' en 'filosofische'. Inhoudelijk wijzigt er verder niets aan deze rubrieken. De specifieke rubrieksnummers waar deze tekstuele wijzigingen in zijn doorgevoerd, vind je achteraan in de SISO-map op de pagina’s met het versiebeheer (en op de invoegbladen aangeduid met een liggend streepje).

 • Rubriek 488

'Vorming van en onderwijs aan deeltijds leerplichtige jeugd’ werd hernoemd naar ‘Deeltijds onderwijs’.

 •  Rubriek 788.4

Aan deze rubriek (en de subrubrieken) is ‘vocaal of vocale’ toegevoegd om duidelijk te maken dat er een onderscheid is met de instrumentale bladmuziek (rubriek 789). 

Een nog verdergaande (tekstuele) wijziging van rubriek 788 ligt bij de Nederlandse Werkgroep Classificatie op tafel. Voorlopig bestaat daar nog geen unanimiteit over, waardoor we ons momenteel beperken tot de huidige toevoeging.

 

Nieuwe en gewijzigde taalaanduidingen

Een aantal nieuwe talen werd toegevoegd, andere gewijzigd. Zie hiervoor het nieuwsbericht 'Talen en volkeren in SISO en ZIZO'.

 

Schema geografische namen

Daarnaast is in het Schema met de geografische namen een verduidelijking toegevoegd voor twee landen, en voor twee of meer plaatsen binnen twee of meer landen. Ook de bijbehorende voorbeelden zijn aangevuld.

 

Een aantal wijzigingen in de annotaties

We hebben ook een aantal nieuwe Open Vlacc aanvullingen toegevoegd, en  een beperkt aantal nieuwe Open Vlacc afspraken. Om het overzicht te behouden, zijn deze nieuwe annotaties achteraan in detail opgenomen op de pagina’s van het Versiebeheer.
Bij de rubrieken hebben we deze afspraken en aanvullingen als annotatie opgenomen, in het hoofdstuk ‘SISO in Open Vlacc’ zijn de afspraken meer uitgeschreven en aangeduid met [Nieuw 2021] om ze te onderscheiden van de afspraken uit editie 4.

 

Enkele kleinere wijzigingen in de opbouw van de SISO-map

Het hoofdstuk SISO in Open Vlacc is vanaf nu alfabetisch op onderwerp gesorteerd. Er is een afzonderlijke inhoudstafel toegevoegd voor dit hoofdstuk zodat het overzicht behouden blijft.

 Het register is volledig bijgewerkt met al deze nieuwe aanvullingen en gewijzigde rubrieken.


Als laatste is er een wijziging gebeurd aan de paginering. Het register en het hoofdstuk 'SISO in Open Vlacc' hebben een eigen paginering gekregen. De doorlopende paginering zorgt voor te veel problemen bij het opmaken van de SISO-map.

 

 

Meer?

De Nederlandse Werkgroep Classificatie en de Vlaamse SISO-commissie beheren SISO en komen hiervoor op geregelde basis samen. Wijzigingen aan SISO-rubrieken voor Vlaanderen kondigen we aan via de Open Vlacc-nieuwsbrieven en de Open Vlacc-nieuwspagina. Algemene informatie en de meest recente documenten vind je steeds op de SISO-pagina op de Open Vlacc-website.