Bevraging muziek


Vinden mensen de muziekrecords die ze nodig hebben in Open Vlacc?

Bijna 80% van de bibliotheken die de bevraging invulden, geven aan quasi alle beschrijvingen te vinden die ze nodig hebben voor de ontsluiting van hun muziekcollectie. Een meerderheid van deze groep geeft aan wel soms te moeten wachten op beschrijvingen. Daarvoor zijn er verschillende redenen.

  • Team Open Vlacc beschikt niet over een goede bron voor aankondigingen van nieuwe cd's - zoals we die wel hebben voor de boeken. Voor de invoer van cd's moeten we dus wachten tot een catalograaf de fysieke cd in handen krijgt, we kunnen geen ‘precat’-beschrijvingen maken voor muziek.
  • Het leeuwendeel van de cd-beschrijvingen wordt gemaakt door de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR). Zij kunnen de nieuw ingevoerde beschrijvingen maar op wekelijkse basis aan Open Vlacc bezorgen.

17% van de bibs geeft aan regelmatig nog zelf cd-beschrijvingen aan te maken. Het gaat hier voor het grootste deel over Vlaamse uitgaves en uitgaves van lokale artiesten die de Centrale Discotheek Rotterdam niet kan aankopen. 4 bibliotheken maken nog regelmatig zelf trackbeschrijvingen aan.  

Sinds 2016 kunnen bibliotheken recente cd’s die niet in Open Vlacc beschreven zijn en waarvan het belangrijk is dat de tracks ontsloten zijn (vb. klassiek, bepaalde verzamelcd’s, …) doorgeven aan de Helpdesk. Cultuurconnect vraagt de Centrale Discotheek Rotterdam dan of ze die cd’s willen aankopen en beschrijven in Muziekweb. Daardoor kunnen tracks getoond worden in de catalogus. Uit de bevraging blijkt dat de meeste bibliotheken deze dienst intussen kennen. In 2017 maakten 14 bibliotheken er gebruik van.

Classificatiesystemen

In Open Vlacc worden 2 classificatiesystemen aangeboden: NBLC en Vlaams Muziekschema (VMS). NBLC is een Nederlands systeem, het Vlaams Muziekschema (VMS) is bij de start van Open Vlacc gestart als systeem aangepast aan de behoeften van kleinere bibliotheken.

Van de bibliotheken die de bevraging invulden zijn er

  • 43 die NBLC of een variant ervan gebruiken,
  • 20 die VMS of een variant ervan gebruiken,
  • 23 die “iets anders” doen.

Die laatste groep gebruikt iets anders, meestal omdat enkele rubrieken te ruim of te ruw zijn voor de collectie. Vele afwijkingen gaan niet om de rubricering zelf, maar om de verwoording op het etiket of in de signalisatie en plaatsing.

De bibliotheken die aangeven een ‘eigen’ systeem te gebruiken, zijn hier over het algemeen zeer tevreden over. De tevredenheid over de Vlacc-classificaties is het grootste is bij bibliotheken die het VMS of een variant ervan gebruiken: al deze bibs zijn tevreden of zeer tevreden. Bij de bibs die NBLC of een variant ervan gebruiken, ligt de tevredenheid lager: slechts 67% is tevreden of zeer tevreden.

De opmerkingen over NBLC (te ruim voor klassiek, te ruw voor pop en jazz) kunnen binnen Open Vlacc niet opgenomen worden, omdat wij dit systeem niet zelf beheren. Aan de hand van de opmerkingen leek het ons wel zo dat sommige bibliotheken zich beter zouden kunnen vinden in het VMS.

Genres in Open Vlacc

84% van de bibs is tevreden tot zeer tevreden over de genres toegekend door Vlacc. 14% is ontevreden, niemand is zeer ontevreden.

Een verbeterpunt is onder andere het aantal subgenres, de meeste bibliotheken willen graag meer subgenres in de catalogus. Verder vinden de bibs dat de muziekstijlen van de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) interessant zouden zijn om te tonen. Dit is niet te realiseren in de huidige Open Vlacc, maar we nemen het mee in het vernieuwingsproject cata2020. CDR wordt betrokken bij de uitwerking van het vernieuwingsproject. We houden je hierover op de hoogte via de nieuwsbrief van Open Vlacc.

Heb je intussen nog vragen? Dan kan je terecht bij de helpdesk!