Werkgroep Fictie 26 november 2019


Griezelliteratuur en Griezelfilms

De Werkgroep besliste om de definitie van de genres 'Griezelliteratuur' en 'Griezelfilms' en daarbij aansluitend ook de 'Griezelverhalen' en 'Griezelfilms' als jeugdgenres gelijk te stellen. Vanaf nu hanteren we dezelfde definitie voor de vier genres:

Verhaal of verhalen waarin gebruik gemaakt wordt van geheimzinnige, spookachtige, mythische en bovennatuurlijke elementen zoals vampieren, spoken, monsters, mummies... (zal eerder voorkomen voor doelgroep kinderen en jongeren).  Met deze verhalen wil men de lezer of toeschouwer angst aanjagen door gebruik te maken van onverwachte, dikwijls gruwelijke gebeurtenissen zoals bv. kannibalisme, duiveluitdrijvingen, martelpraktijken, necrofilie… (zal eerder voorkomen bij volwassenen). De (al dan niet gewelddadige) dood loert vaak om de hoek. Horror wordt ook tot dit genre gerekend.

 

Spionageromans

We hanteren een modernere definitie voor het genre 'Spionageromans' omdat recent werk te vaak bij de 'Thrillers' werd ingedeeld:

In deze romans trachten geheimagenten, geheime diensten of spionnen gegevens van politieke, militaire, industriële… aard te bemachtigen, geheime wapens te vernietigen, terreurorganisaties op te rollen. De veiligheid van een staat of organisatie wordt bedreigd. Het verhaal is spannend, de actie primeert.

Het genre mag gecombineerd worden met het genre ‘Thrillers’, maar we tonen in dat geval het icoon van de  ‘Spionageromans' op het etiket.

 

Versroman

In Open Vlacc zitten een aantal werken, o.a. van de Ierse auteur Sarah Crossan, die in aanmerking zouden komen voor een nieuw genre 'Versromans'. Een versroman is een in versvorm geschreven verhaal, waarbij het verhalende wordt onderstreept door een uitgebreid gamma personages, het gebruik van meerdere stemmen, dialoog, beschrijving en actie.

Door het te beperkt voorkomen van dergelijke verhalen beslist de Werkgroep Fictie (in overeenstemming met de Werkgroep Jeugd) om het genre (nog) niet in gebruik te nemen, maar de genreterm 'Versroman' in de samenvatting bij het werk te vermelden om het zoeken naar deze verhalen eenvoudiger te maken.

 

Reeksen

Aanvullend op de beslissing van de Werkgroep Catalografie, i.e.

'Als het zinvol is om titels in volgorde te lezen (vb. bij trilogieën) voegen we een reekstitel én een volgnummer toe'

besliste de Werkgroep Fictie het volgende:

Bij reeksen waarbij de naam van het hoofdpersonage ook de reekstitel is of zou kunnen zijn (op basis van Wikipedia, Goodreads, de auteurswebsite, e.d.) nemen we het personage op als thema met kwalificatie 'personage' én als reekstitel met nummering.

bv. 'Will Trent'-reeks van Karin Slaughter

 

Verhalen voor mensen met dementie

In Open Vlacc ontsluiten we verhalen voor mensen met dementie (vaak prentenboeken) als non-fictie. Zo komen gebruikers die informatie zoeken over dementie er door de plaatsing meteen mee in aanraking:

  • ZIZO LGZKAD >Alzheimer - Dementie
  • SISO 606.15 > Dementie
  • Trefwoord 'Dementie ; activiteitenbegeleiding'

Meer lezen?

De wijzigingen zijn (binnenkort) ook terug te vinden in de  Invoerafspraken fictie volwassenen. Het volledige verslag van de Werkgroep Fictie kan je hier nalezen.