Talen en volkeren in SISO en ZIZO


SISO-wijzigingen

Onze Nederlandse collega's voerden een aantal wijzigingen uit aan de taalaanduidingen in SISO. Deze wijzigingen komen er voornamelijk omdat bepaalde termen om deze talen aan te duiden in het Nederlands niet langer correct zijn. Ook zijn er een aantal nieuwe taalaanduidingen toegevoegd. 

Het gaat om de volgende wijzigingen:

Gewijzigde taalaanduidingen:

 • Papiamento is gewijzigd in Papiaments
  Reden: Op Aruba spreekt men 'Papiamento', op Bonaire en Curaçao 'Papiamentu'. De gezamenlijke en dus overkoepelende term is 'Papiaments'.
  (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Papiaments)
 • Laps is gewijzigd in Samisch
  Reden: de term 'Laps' wordt door de sprekers zelf als denigrerend opgevat en is vrijwel geheel uit het hedendaagse taalgebruik van Scandinaviërs en uit de vaktaal van taalkundigen verdwenen
  (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Samisch)
 • Eskimotalen is gewijzigd in Inuittalen
  Reden: de term 'Eskimo' wordt door (het grootste deel van) de inlandse bevolking van Canada en Groenland als denigrerend beschouwd
  (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Inuit)

Nieuwe taalaanduidingen:

 • Limburgs 
 • Nedersaksisch

Duiding: Het Limburgs en Nedersaksisch behoren samen met het Fries tot de drie minderheidstalen in Nederland.

 • Romani

Duiding: Romani (ook Romanes of Rom) is de taal van de Roma.

 •  Creooltalen

Duiding: Pidgintalen (vereenvoudiging van verschillende talen om onderling te kunnen communiceren) die als moedertaal verworven zijn.

 

 ZIZO-wijzigingen

Omdat we de taalaanduidingen binnen Open Vlacc graag gelijk houden, hebben we ook de overeenstemmende ZIZO-rubrieken aangepast aan de nieuwe terminologie. 

 • Plank- en rugrubriek ‘Papiamento’ is nu ‘Papiaments
  TAPAPA: Talen > Papiaments > Papiaments
 • Plank- en rugrubriek ‘Laps’ is nu ‘Samisch
  TALPLP: Talen > Samisch > Samisch
 • Plank- en rugrubriek ‘Eskimotalen’ is nu ‘Inuittalen'
  TAEKEK: Talen > Inuittalen > Inuittalen

Door de wijziging van Eskimotalen in Inuittalen leek het ons correcter om bij de rubriek Traditionele volken de rug 'Eskimo's' ook te wijzigen in 'Inuit':

 • Rugrubriek ‘Eskimo’s’ wordt ‘Inuit
  OTTVES: Oude culturen - Traditionele volken > Traditionele volken > Inuit

De volgende talen bestonden nog niet binnen ZIZO (maar wel al binnen SISO). Hiervoor creëerden we nieuwe plank- en rugrubrieken:

 • Plank- en rugrubriek ‘Creooltalen
  TACTCT: Talen > Creooltalen > Creooltalen
 • Plank- en rugrubriek 'Polynesische talen'
  TAPNPN: Talen > Polynesische talen > Polynesische talen
 • Plank- en rugrubriek 'Fijisch'
  TAFJFJ: Talen > Fijisch > Fijisch

Deze wijzigingen zijn terug te vinden in de ZIZO-raadpleegmodule. Bovendien zullen we in de loop van het najaar de meest recente SISO-map digitaal op onze SISO-pagina aanbieden.  In de nieuwe map zullen ook deze wijzigingen opgenomen zijn.

 

TIP voor de meerwaardezoeker: Midnight Sun is een spannende televisieserie waarin de Samen en de discriminatie van de Samen een belangrijke rol spelen.