AVI en CLIB


AVI: technisch leesniveau

Eerste leesboekjes zijn eenvoudige boekjes die geschreven zijn om kinderen te leren lezen. Meestal wordt de moeilijkheidsgraad aangeduid met een technisch leesniveau. Op vraag van Werkgroep Jeugd kennen we sinds kort ook het genre ‘Eerste leesboekjes’ toe aan boekjes tot en met E4 of oude AVI 5 (vroeger gebeurde dat tot AVI M4 of AVI 4).

AVI E4 / AVI 5 is het leesniveau dat kinderen bereiken op het einde van het tweede leerjaar. De cyclus van het ‘technisch leren lezen’ wordt daarmee afgerond.

We vinden het daarom een logische keuze om ook onze standaardetiketten af te stemmen op deze grens. Wie een standaardetiket aanmaakt voor eerste leesboekjes met deze hoogste niveaus krijgt binnenkort dus ook een etiket voor eerste lezers (met aanduiding van het juiste AVI-niveau).

 

CLIB: begrijpend leesniveau

In kinderboeken wordt naast het AVI-niveau, soms ook het CLIB-niveau aangegeven, wat het niveau van leesbegrip aangeeft. Bij leesbegrip, ook wel begrijpend lezen genoemd, gaat het erom dat een kind snapt waar een tekst over gaat.

Er zijn acht CLIB-niveaus: CLIB-start, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en CLIB-Plus, die overeenkomen met de groepen waarin kinderen uit het basisonderwijs in Nederland ingedeeld worden.

In Open Vlacc kiezen we ervoor om dit CLIB-niveau niet op te nemen. Aangezien de uitgevers het niveau niet systematisch op de boeken voor eerste lezertjes plaatsen, kunnen we dit niveau dan ook niet consequent tonen in de beschrijving van de eerste leesboekjes in Open Vlacc.